In-vitro koşullarda kültüre alınan Türkiye endemiği Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük (Fabaceae) bitkisinin mineral element içeriğinin tespiti

Dilek Tekdal, Selim Çetiner

Özet


Türkiye endemiği olarak bilinen Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük (Fabaceae) ovaryumunun çok karpelli olması nedeni ile yer aldığı Fabaceae familyası içerisinde tek tür olma özelliği taşımaktadır. Bu önemli özelliğinin yanısıra, T. turcica Türkiye Bitkileri Kırımızı Kitabı’na göre Çok Tehlikede kategorisinde yer almakta olup, in vitro koşullarda çoğaltılmasına yönelik çalışmalar önemlilik arz etmektedir. Bu nedenle sunulan çalışma kapsamında türün Eber populasyonuna ait bitki materyali Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nden temin edilmiştir. Bitkinin in vitro çoğaltımı amacıyla yaprak eksplantı ile bitki büyüme düzenleyicilerinden: Naftelen asetik asit (2,0 mg L-1) ve Zeatin (0,5 mg L-1) içeren Murashige ve Skoog bazal besi ortamı kullanılmıştır. Köklendirme besi ortamı olarak 2,0 mg L-1 Indol-3-bütirik asit içeren Murashige ve Skoog bazal besi ortamı kullanılmıştır. Rejenere olan bitkilerin gövde ve yaprak kesitlerinin mineral analiz içeriği ölçülmüştür. Analiz sonucuna göre, makroelementlerden bakır ve magnezyum içeriğinin bitki yaprak kesitinde referans türlere (Glycine max, Phaseolus vulgaris ve Pisum sativum) göre düşük olduğu fakat potasyum, fosfor, demir ve boron içeriğinin yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sunulan çalışma sonucunun in vitro koşullarda büyütülen piyan bitkisinin dış ortama aktarılmasında ihtiyaç duyulan toprak besin içeriğinin doğru saptanması açısından faydalı olacağı ön görülmektedir.


Tam Metin:

(35-43) PDF