Sevinçli-Çeltek köyleri ve çevresinin (Aksaray-Türkiye) florası

Meryem Çeviren, Zeki Aytaç

Özet


Bu çalışma, Sevinçli-Çeltek köyleri (Aksaray) ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 2016-2017 yılları arasında periyodik olarak yapılan arazi çalışmaları sonucunda 877 bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle 68 familya ve 274 cinse ait 494 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 65’i endemiktir ve endemizm oranı % 13,16 'dır.


Tam Metin:

PDF (21-52)