Kızıltepe (Niğde: Ulukışla) ve çevresinin florası

Kamal Gurbanov, Ahmet Savran

Özet


Bu çalışma, 2015 ve 2016 yıllarının vejetasyon dönemlerinde toplanılan örneklere göre, Grid kareleme sisteminde C5 karesi içinde yer alan Kızıltepe (Niğde: Ulukışla) ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Toplanan 831 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 59 familyaya ait 192 cinsten 350 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların dördü Pteridophyta, 346’sı ise Magnoliophyta şubesine aittir. Magnoliofitler’den altısı Pinophytina (Gymnospermae - Açık Tohumlular), 340’ı ise Magnoliophytina (Angiospermae - Kapalı Tohumlular) altşubesindendir. En çok takson içeren familya Asteraceae; cins ise Astragalus’tur. Çalışma alanından toplanan taksonların 98’i endemik olup, endemizm oranı % 28’dir. Türlerin fitocoğrafik bölgelere dağılım oranları, İran-Turan elementi %22,3; Akdeniz elementi %8; Doğu Akdeniz elementi %14,6; Avrupa-Sibirya elementi %3,4; Öksin elementi %1,7 ve yayılış alanları bilinmeyenlerin oranı ise %50 olarak tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF (17-42)