Ulus Dağı (Balıkesir-Türkiye)'nın endemik ve nadir bitkileri

Özal Güner, Ekrem Akçiçek

Özet


Bu çalışmada Ulus Dağı (Balıkesir)’nda yetişen endemik ve nadir bitkilerin, tehlike kategorileri, hayat formları ve fitocoğrafik bölgeleri tespit edilmiştir. Araştırma alanında toplam 63 familyaya ait 245 cins ve bu cinslere ait 382 takson belirlenmiş olup, endemizm oranı % 7,6’dir. Bu alanda 29 endemik, 1 nadir takson bulunmaktadır. Endemik taksonların 18’i LC, 4’ü NT ve bir tanesi CR kategorisindedir. Rumex olympicus Boiss. (endemik), Ferula anatolica Boiss. (endemik) ve Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. (nadir) gibi birkaç lokaliteden bilinen bu türlerin Ulus Dağı’nda da varlığı tespit edilmiştir. Endemik türleri tehdit eden faktörler belirlenmiştir. 


Tam Metin:

PDF (32-38)