Türkiye florası için yeni bir mürdümük [Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. collinus (Ortmann) Soó (Fabaceae)] kaydı

Fatma Güneş

Özet


Lathyrus pannonicus subsp. collinus 2016-2017 yıllarının Nisan-Haziran aylarında Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü civarından toplanmıştır. Bu bölge Bulgaristan sınırına yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Bitki meşe ormanı altını ve açıklıklarını tercih etmektedir. Bu takson Türkiye Florası için yeni bir kayıttır ve Platystylis (Lathyrostylis) seksiyonun bir üyesidir. L. pannonicus’un Avrupa’da yayılış gösteren 6 alttürü bulunmaktadır. Takson morfolojik olarak incelenmiş ve deskripsiyonu hazırlanmıştır. Bitkinin dünyadaki yayılış haritası ve bazı fotoğraflar çalışmaya eklenmiştir.


Tam Metin:

PDF (1-9)