Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. yaltirikiana Alptekin (Pinaceae)’in Anadolu’daki varlığı üzerine bir araştırma

Dilek Oral, Tuğrul Mataracı

Özet


Makalede Pinaceae ailesinin Türkiye için endemik bir taksonu olan Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. yaltirikiana Alptekin (bey karaçamı)’nın Anadolu’daki mevcut durumunun incelenmesi için yapılan arazi çalışmaları sonucunda, varyetenin ana alttürden farklı olan yaprak ve kozalak boyutları ile dağılımı ve yetişme ortamı hakkında bilgiler verilmiş; holotip örneğinin eksik olmasından dolayı ise varyetenin epitipi belirlenmiştir. var. yaltirikiana’nın saptanan bireylerinin az olması ve bu bireylerin kozalaklarında tohum miktarının azlığı sebebiyle varlığının tehdit altında olduğu gözlenmiştir. Verimli tohumlarından üretilerek varyetenin devamlılığının sağlanmasına ve daha fazla materyal toplanarak moleküler çalışmalarla destekli morfolojik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Tam Metin:

PDF (10-16)