İkizce (Ordu-Türkiye) ilçesinde etnobotanik bir ön çalışma

Afra Aydın, Yeter Yeşil

Özet


Bu araştırma, İkizce (Ordu) ilçesinde bitkilerin halk arasında çeşitli kullanılışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle İkizce ilçesinde Haziran 2017-Nisan 2018 ayları arasında 8 yerleşim yerinde arazi çalışmaları ve yerel halk ile yüz yüze görüşmeler yapılarak etnobotanik bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma sırasında 19’u kadın, 24’ü erkek olmak üzere toplam 43 kişi ile görüşülmüş ve 60 adet bitki örneği toplanmıştır. Bu bitkilerin yöresel adları, kullanılan kısımları, kullanılışları, hazırlanışları, uygulanış şekilleri ve uygulama süreleri hakkında bilgiler derlenmiştir. Toplanan örnekler, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’unda (ISTE) muhafaza edilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda kullanılışı olan 41 takson saptanmıştır. Bunlardan 15 taksonun tıbbi, 19 taksonun gıda, 4 taksonun veteriner hekimlik, 2 taksonun kozmetik amaçla, 2 taksonun mobilya yapımı ve yakacak olarak ve 7 taksonun ise farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. 5 taksonun yerel isimlerinin bilindiği fakat kullanılmadığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar yakın bölgelerde yapılan etnobotanik çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.


Tam Metin:

PDF (25-43)