Türkiye'de yayılış gösteren Cerastium brachypetalum Pers. (Caryophyllaceae) türü üzerine notlar ve Türkiye florasına yeni bir alttür kaydı

Mustafa Keskin

Özet


Çalışma herbaryum örneklerine dayandırılmıştır. Bugüne kadar Türkiye florasında iki alttür ile bilinen Cerastium brachypetalum Pers. türünün Türkiye florasındaki durumu, alttürlerine ait herbaryum örneklerinin incelenmesi sonunda yeniden değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda C. brachypetalum subsp. pindigenum (Lonsing) P.D.Sell & Whitehead’ın da Türkiye’de yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye florasında türe ait 3 alttürün yayılış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada bu alttürlerin betimleri yeniden yazılmış ve dağılımları belirtilmiştir. Ayrıca alt türler için bir teşhis anahtarı oluşturulmuştur.


Tam Metin:

PDF (17-24)