Başbakanlık Osmanlı arşiv belgelerine göre Balkanlardaki bitkileri inceleyen iki araştırmacı: Dr. Edvard Formanek ve Dr. Antonia Baldacci

Muhammed Köse, Süleyman Lokmacı

Özet


Bu çalışmada, Avusturyalı botanikçi Edvard Formanek ile İtalyan botanikçi Antonio Baldacci’nin Balkan coğrafyasında botanik üzerine yaptıkları araştırmalar, Osmanlı Arşiv belgeleri ışığında ele alınmıştır. Ayrıca adı geçen iki botanikçi dışında Osmanlı coğrafyasında botanik amaçlı seyahat eden Avrupalı botanikçiler ile Osmanlı Devleti’ne mensup botanikçilerin yaptıkları seyahatlerin tarihleri, seyahat ettikleri bölgeler ve başarılarından ötürü Osmanlı Devleti tarafından ödüllendirilen botanikçiler tablo şeklinde listelenmiştir.


Tam Metin:

PDF (44-58)