İç Anadolu Bölgesi’nden (Türkiye) yeni bir tür: Verbascum aydogdui (Scrophulariaceae)

Faik Ahmet Karavelioğulları, Mecit Vural, Bilal Şahin, Serdar Aslan

Özet


İç Anadolu Bölgesi’nden, bilim dünyası için yeni bir tür olan Verbascum aydogdui Karavel., Vural, B. Şahin & Aslan türü betimlenmiştir. Çalışmada, betimin yanında yeni türe ait tip örneğinin fotoğrafı, çiçeğinin çizimi, ekolojik bazı bilgiler, kırmızı liste değerlendirmesi ve tanımlanması ile ilgili verilere yer verilmiştir. Ek olarak, benzer tür olan V. pumilum Boiss. & Heldr. (güdük sığırkuyruğu)'dan ayırt edici morfolojik karakterleri ve bu türlere ait yayılış haritası da verilmiştir. 


Tam Metin:

PDF (63-71)