Karaören-Yuva-Karkın köyleri (Aksaray-Türkiye) arasında kalan bölgenin florası

Ahmet Uygur, Seher Karaman Erkul

Özet


Bu araştırma Karaören-Yuva-Karkın köyleri (Aksaray) arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Arazi çalışmaları günübirlik geziler şeklinde periyodik olarak yapılmıştır. 57 familya (Pteridophyta 2, Magnoliophyta 55) ve 222 cinse ait 359 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 2, Magnoliophyta 357 takson ile temsil edilmektedir. Pinophytina 3 takson, Magnoliophytina 354 takson içermektedir. Toplam 45 takson Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı % 12,53'tür. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: İran-Turan elementi 93 (% 25,90), Akdeniz elementi 32 (% 8,91), Avrupa-Sibirya elementi 16 (% 4,45), Sarmasya elementi 1 (% 0,27) ve çok bölgeli- bölgesi bilinemeyen 217 (% 60,44). 


Tam Metin:

PDF (39-62)