Ergan Dağı (Erzincan-Türkiye)’nın etnobotanik özellikleri

Mustafa Korkmaz, Zeynettin Alparslan

Özet


Bu çalışma, 2011 yılında Erzincan ili sınırları içerisinde yer alan Ergan Dağı çevresindeki köylerde yaşayan yöre halkı tarafından kullanılan bitkilerin etnobotanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanındaki 41 familyaya ait toplam 122 taksonun, 82’si gıda, 56’sı tıbbi, 22’si yem, 4’ü eşya, 3’ü süs, 2’si balık ağı ve 6’sı yakacak amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda etnobotanik özellikleri bakımından 30 bitkiye ait verilerin incelenen literatür ile örtüştüğü, 80 bitkinin ise farklı kullanımlarının olduğu tespit edilmiştir. Toplam 12 bitkinin etnobotanik kullanımlarına ait bilgiler ise ilk kez bu çalışmada verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en çok takson ihtiva eden 5 familyanın sırası şöyledir; Asteraceae 17 (% 13,06), Rosaceae 13 (% 10,04), Lamiaceae 12 (% 9,6), Fabaceae 8 (% 6,4) ve Amaryllidaceae 6 (% 4,8)’dir. 


Tam Metin:

PDF (1-31)