Thalictrum aquilegifolium, T. isopyroides ve T. sultanabadense (Ranunculaceae)’nin yaprak anatomisi

Ayla Kaya, K.Hüsnü Can Başer

Özet


Thalictrum L. (Ranunculaceae) cinsi Türkiye Florasında 11 takson ile temsil edilmektedir. Bu çalışmada, T. aquilegifolium L., T. isopyroides ve T. sultanabadense  Stapf C. A. Mey.’ in yaprak anatomik özellikleri enine ve yüzeysel kesitler ile tanımlanmış ve ışık mikroskobunda fotoğrafları çekilerek karşılaştırılmıştır. İncelenen türlerin yaprak yapılarında; yaprak tipleri ve mezofil yapısı, orta damar, demet kını, stoma yoğunluğu, stoma şekli, stoma ve epiderma hücrelerinin büyüklüğü ile epiderma hücre çeperlerinin kıvrım sayıları ayırıcı karakterler olarak belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF (30-36)