Nenezi Dağı’nın Florası (Bekarlar-Gülağaç-Aksaray)

Gül Nihal Örün, Mehtap Tekşen

Özet


Bu araştırma, Nenezi Dağı (Aksaray) ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2012-2013 yılları arasında 754 bitki örneği toplanmıştır. 60 familya (Pteridophyta 1, Pinophytina 3, Magnoliophytina 56) ve 250 cinse (Pteridophyta 1, Pinophytina 4, Magnoliophytina 245) ait 441 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 1 takson, Magnoliophyta 440 taksonla temsil edilmektedir. Pinophytina 4 takson, Magnoliophytina 436 takson içermektedir. Toplam 65 takson Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı % 14,73'dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: % 28,57'si İran-Turan (126), % 5,89'u Akdeniz (26), % 4,76'sı Avrupa-Sibirya elementi (21) ve % 60,78'si çok bölgeli ve bölgesi belirlenemeyen (268)'lerdir. 


Tam Metin:

(44-67) PDF