Taraxacum rupicolum (Asteraceae): Doğu Anadolu'dan yeni bir Karahindiba (Taraxacum F.H.Wigg.) türü

Hasan Yıldırım

Özet


Taraxacum rupicolum Yıldırım (Asteraceae) yeni "Karahindiba” (Taraxacum F.H.Wigg.) tür olarak betimlendi. Tip örnekleri ve doğal popülasyonun üzerindeki gözlemlere dayalı olarak ayırt edici morfolojik karakterleri, tam betimi ve ayrıntılı şekilleri sunuldu. Taraxacum microcephaloides ve Taraxacum assemanii ile morfolojik bazı yakınlıklar göstermesine karşın, özellikle bu türlerden: sıkapoz (9-19 cm) ve yaprağının (4–18 cm) daha uzun olması; tamamen tüysüz bir bitki olması; koyu turuncu bir kök dokusuna sahip olması; yapraklarının parçalanmasının yüzeysel olması ya da neredeyse hiç parçalanma göstermeyen yapraklara sahip olması; filarilerinin yapı ve renklenmesinin farklı oluşu; dilsi çiçeklerinin tamamen sarı renkte olması; kapçıkların iyi gelişmiş bir gaga yapısına sahip oluşu (3–3,5 mm); zorunlu bir kaya bitkisi oluşu ile kolayca ayırt edilir. 


Tam Metin:

PDF (72-81)