Elmacık, Koçpınar ve İncesu köyleri ve çevresinin florası (Aksaray)

Mustafa Başer, Mehtap Tekşen

Özet


Bu araştırma Elmacık, Koçpınar ve İncesu Köyleri ve çevresinin (Aksaray) florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2013-2014 yılları arasında 691 bitki örneği toplanmıştır. 55 familya (Pteridophyta 1, Pinophytina 2, Magnoliophytina 52) ve 220 cinse (Pteridophyta 1, Pinophytina 4, Magnoliophytina 215) ait 366 takson (Pteridophyta 1, Pinophytina 4, Magnoliophytina 361) tespit edilmiştir. Çalışma alanının yer aldığı B5 karesinde 16 takson yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Toplam 45 takson Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı % 12.29’dur. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: İran-Turan elementi 78 (% 21.3), Akdeniz elementi 22 (% 6.0), ise Avrupa-Sibirya elementi 24 (% 6.5) ve çok bölgeli ve bölgesi bilinemeyen 242 (% 66.1)’dir.

Tam Metin:

PDF (5-29)