Bilim dünyası için yeni sinonimler ve yeni kombinasyon

Ali Kandemir, Mustafa Korkmaz, Selahattin Karacan

Özet


Bornmuellera angustifolia (Brassicaceae), Lactuca kemaliya (Asteraceae), Peucedanum kittaniae (Apiaceae) Erzincan’a (Türkiye) ve Onobrychis albiflora (Fabaceae) Sivas’a (Türkiye) özgü lokal endemik türlerdir. Bu araştırmada, arazi çalışmasından toplanan örneklerin, ilgili herbaryum materyallerinin ve literatürlerin incelenmesiyle Physocardamum angustifolium (Hausskn. ex Bornm.) Kandemir comb. nov. şeklinde yeni bir kombinasyon önerilmiş, Bornmuellera angustifolia (Hausskn. & Bornm.) Cullen & T.R.Dudley, Physocardamum davisii Hedge ve Bornmuellera davisii (Hedge) Rešetnik’in Physocardamum angustifolium’un sinonimleri olarak verilmiştir. Ayrıca, Lactuca kemaliya’nın Lactuca serriola (Asteraceae), Onobrychis albiflora’nın Onobrychis nitida (Fabaceae) ve Peucedanum kittaniae’nin Peucedanum palimbioides (Apiaceae)’in sinonimi olduğu değerlendirilmiş ve yeni düzenlemeler ile yeni sinonimler hakkında tartışmalara yer verilmiştir. 


Tam Metin:

PDF (82-94)