Türkiye için yeni bir tür kaydı: Ophrys apollonae Paulus & M. Hirth (Orchidaceae)

Nejdet Bozkurt, Hasan Yıldırım

Özet


Ophrys apollonae Paulus & M. Hirth (Orchidaceae) Türkiye için yeni bir tür kaydı olarak bildirilmiştir. Makalede türün kısa betimi ve dağılımı verilmiştir.


Tam Metin:

PDF (20-26)