Erzincan’a (Türkiye) özgü endemik bitki taksonlarının IUCN tehdit kategorileri

Ali Kandemir, Cemal Sevindi, Mustafa Korkmaz, Şaban Çelikoğlu

Özet


Araştırmada Erzincan’a özgü 49 taksona ait populasyon gözlemlerine yer verildi. Gözlem sonuçlarına göre Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda yer alan 31 taksona ait IUCN kategorisi güncellendi. Söz konusu eserin yayın tarihinden sonra bilim dünyasına tanıtılan Erzincan’a özgü 18 takson için de yeni kategoriler önerildi.  Sonuçlara göre taksonlardan 22 19 tanesinin Kritik Tehlikede (CR), 8 tanesinin Tehlikede (EN), 5 tanesinin Zarar Görebilir (VU) kategorisindedir.  14 taksonun ise şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi. CR ve EN kategorisindeki taksonların dağılımlarına göre il genelindeki bitkiler açısından korumada öncelikli alanlar belirlendi.

Tam Metin:

PDF (43-65)