Mamasın Barajı Çevresinin (Aksaray) Florası

Sadiye Esra Kiraz, Mehtap Tekşen

Özet


Bu araştırma, Mamasın Barajı (Aksaray) çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2012-2013 yılları arasında 876 bitki örneği toplanmıştır. 69 familya (Pteridophyta 1, Pinophytina 3, Magnoliophytina 65) ve 284 cinse (Pteridophyta 1, Pinophytina 3, Magnoliophytina 280) ait, 458 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 1 takson, Magnoliophyta 457 takson ile temsil edilmektedir. Pinophytina 4 takson, Magnoliophytina 453 takson içermektedir. 18 takson B5 karesi için yeni kayıttır. Toplam 52 takson Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı % 11,4’dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: % 24,5'i İran-Turan elementi (112), % 7,2'si Akdeniz elementi (30), % 4,8'i Avrupa-Sibirya elementi (22) ve % 64,2'si çok bölgeli ve bölgesi belirlenemeyen (294)'dir.


Tam Metin:

(68-93) PDF