Silene kemahensis (Caryophyllaceae): Erzincan (Türkiye)’dan yeni bir Nakılçiçeği (Silene L.) türü

Zeki Aytaç, Ali Kandemir, Ahter Fişne

Özet


Özet: Silene kemahensis Aytaç & Kandemir (Caryophyllaceae) Erzincan ilinden yeni bir tür olarak tanımlandı (Türkiye). Takson serpentin kayalıklarda 1816 m’de yetişmektedir. Yeni tür Silene stenobotrys Boiss.’e yakındır. Türler arasındaki farklar tartışıldı. Yeni türün polen yapısı, ekolojisi, koruma statüsü ve dağılış haritası makaleye eklendi.

 

Abstract: Silene kemahensis Aytaç & Kandemir (Caryophyllaceae) sect.  Spergulifoliae Boiss. is described as a new species from Erzincan province (Turkey). The specimen was collected on serpentine rocks, at altitude 1816 m. The new species is closed to Silene stenobotrys Boiss. The differences between the species are discussed. Pollen structure ecology, conservation status and distrubition map of new species are added. 


Tam Metin:

PDF (37-42)