Türkiye florası için yeni bir kayıt: Stachys megalodonta Hausskn. & Bornm. ex P.H.Davis subsp. megalodonta (Lamiaceae)

Özal Güner, Ekrem Akçiçek

Özet


Stachys megalodonta Hausskn. & Bornm. ex P.H.Davis subsp. megalodonta Türkiye florası için yeni kayıt olarak rapor edilmiştir. Çalışmada alttürün ayırt edici özellikleri, betimi, fotoğrafları ve yayılış haritası verilmiştir.

Tam Metin:

PDF (27-32)