İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi

Bilal Şahin, Mecit Vural, Hüseyin Kansur Fırıncıoğlu

Özet


Bu çalışmada Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne bağlı İkizce Araştırma ve Uygulama İstasyonu (Haymana-Ankara, Türkiye) ve çevresinin vejetasyonu araştırılmıştır. Araştırma Br.-Bl. yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma alanı biri sürekli otlanan, biri yaklaşık 30 yıldır koruma altındaki iki kısımdan oluşmaktadır. İki alan üzerindeki antropojenik müdahalenin süksesyonal sürece etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak biri sekonder süksesyon ile klimaksa giden, diğeri negatif süksesyonla tahribi devam eden iki alan üzerinde gelişen iki yeni bitki birliği tanımlanarak sınıflandırılmıştır.

 


Tam Metin:

PDF (52-67)