Juniperus deltoides R.P.Adams (Cupressaceae) taksonunun Türkiye’deki durumu

Salih Terzioğlu, Kamil Coşkunçelebi, Mustafa Karaköse

Özet


Juniperus L. (Ardıç) cinsinin önemli taksonlarından biri olan J. deltoides R. P. Adams’ın ülkemizdeki durumu değerlendirmek üzere, J. oxycedrus L.’nin ülkemizden kaydının verildiği 51 noktadan bitki örneği toplanmıştır. Toplanan bu örneklerin, çeşitli floristik kayıt ve kaynaklar göre yapılan morfolojik karşılaştırma ve değerlendirmeleri J. deltoides taksonu ile uyumlu olduğunu göstermiştir.  Bu durum J. oxycedrus türünün Batı Akdeniz (Fransa, İspanya, Portekiz, Cezayir ve Fas) bölgesinde, J. deltoides türünün ise ülkemizin de içinde bulunduğu D. Akdeniz bölgesinde yayılış gösterdiği görüşünü desteklemektedir.  Bununla beraber morfolojik verilere ilave olarak, moleküler ve kimyasal verilere dayalı olarak tanımlanan kriptik bu türün (J. deltoides) Türkiye örneklerinin de moleküler ve kimyasal açıdan mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.

 


Tam Metin:

PDF (42-51)