Handel-Mazzetti’nin (1882-1940) 1907 yılında Trabzon (Türkiye) ve çevresine yaptığı botanik gezisi

Nursel İkinci

Özet


Avusturyalı botanikçi Handel-Mazzetti 1907 yılında Trabzon ve çevresine bir botanik gezisi yapar. Beraberinde jeolog Franz Kossmat ve ekibin lideri zoolog K. R. von Blumencron da vardır ve gezinin asıl amacı Trabzon çevresindeki madenleri araştırmaktır. Ekiplerine İstanbul’da rehber/tercüman olarak Marc Bojovitch de katılır. Handel-Mazzetti bu gezi için Viyana’dan 27 Haziran’da ayrılır ve 14 Ağustos’ta zengin bir bitki koleksiyonuyla beraber geri döner. Gezisine İstanbul’da başlayan Handel-Mazzetti, Ereğli, Sinop ve Samsun’a uğradıktan sonra Trabzon’a geçer. Ziyaretinin neredeyse tamamını günümüz Trabzon ve Giresun illerinde çalışma yaparak geçirir. Dönüş yolunda Ordu’ya uğrar ve buradan İstanbul’a geçerek ziyaretini sonlandırır. Bu makalede Handel-Mazzetti’nin ziyaret etmiş olduğu yerlere ve botanik koleksiyonuna dair bilgiler sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF (1-19)