Didim, Milas, Ören ve Bodrum (Türkiye) florası

Ademi Fahri Pirhan, Yusuf Gemici

Özet


Bu çalışma 2001-2003 yılları arasında Didim, Milas, Ören ve Bodrum Florasını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Flora çalışmaları sonucunda çalışma alanında 71 familyaya ait 424 vasküler bitki taksonu belirlenmiştir. Bölgede endemizim oranı % 1,41 olarak saptanmıştır. Belirlenen taksonların % 12,95‘i Akdeniz, % 0,7’si Avrupa-Sibirya, % 0,7’si İran-Turan ve % 82,83’ü ise çok bölgeli veya bilinmeyenlerden oluşur.


Tam Metin:

PDF (68-89)