Scilla alinihatiana (Asparagaceae alt familya Scilloideae): Kuzeydoğu Anadolu'dan yeni bir Sümbülcük (Scilla L.) türü

Hasan Yıldırım, Serdar Aslan

Özet


Scilla alinihatiana Aslan & Yıldırım (Asparagaceae) yeni bir "Sümbülcük (Scilla L.)" türü olarak betimlendi. Makalede tip örneği ve doğal popülasyonlarına dayalı ayırt edici morfolojik karakterleri, tam betimi ve ayrıntılı şekilleri sunuldu. Yeni tür, S. arsusiana ve S. monanthos türleri ile yüzeysel benzerlik göstermesine karşın, bu türlerden özellikle tohum morfolojisi, çiçek rengi, soğan kabuğu yapı ve rengi, sitilus boyu gibi bazı önemli morfolojik farklarla net olarak ayrılmaktadır.


Tam Metin:

PDF (33-41)