Gölpınar (Şanlıurfa-Türkiye) mesire yeri florası ve etrafındaki köylerin etnobotanik özellikleri

Hasan Akan, Hatice Ayaz

Özet


Bu araştırma, 2009-2013 yılları arasında, Gölpınar mesire alanı ve çevresinin florası ve etnobotanik özelliklerini tespit etmek üzere yapılmıştır. Araştırma alanı Şanlıurfa il sınırları içerisinde ve Grid sistemine göre C7 karesindedir. Araştırma bölgesinde 50 familyaya bağlı 165 cins ve 226 takson tespit edilmiştir. Alanda 6 takson endemik bitki bulunmaktadır ve endemizm oranı % 2,67’dir. Araştırma alanından toplanan 226 taksonun fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı; Iran-Turan elementleri % 29,64, Akdeniz elementleri % 4,86, Doğu Akdeniz elementleri % 3,98, Avrupa-Sibirya elementleri % 2,23 ve bölgesi bilinmeyen % 59,29 şeklindedir. Araştırma alanında en fazla taksona sahip familyalar; Fabaceae (31), Asteraceae (22), Brassicaceae (17) ve Lamiaceae (14)’dir. Alanda en çok taksona sahip cinsler; Trigonella L. (6), Vicia L. (6), Veronica (5) ve Trifolium L. (4)’dur. Alanda etnobotanik özelliğe sahip 64 takson saptanmıştır. Bu taksonların 29’u yem bitkisi, 26 tanesi gıda olarak tüketilmekte, 4 tanesi yakacak bitkisi, 15 tanesi ilaç amaçlı, 3 tanesi çocuklar için oyuncak amacıyla kullanılmaktadır. 6 tanesinin ise farklı kullanım alanları vardır. 


Tam Metin:

PDF (19-56)