Ankara İli’nin Damarlı bitki çeşitliliği ve korumada öncelikli taksonları

İsmail Eker, Mecit Vural, Serdar Aslan

Özet


Bu çalışmada, Ankara ili için damarlı bitki çeşitliliği envanteri, hedef türlerce zengin habitatlar, korumada öncelikli taksonlar, çalışma alanının ekosistem çeşitliliği, özellikli bitki toplumları ve gösterge taksonlar, sahanın Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) habitat tipleri ve çeşitlilik indeks değerleri, tür, habitat, ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme planları ile biyolojik çeşitliliğe ilişkin tehditler ve öneriler sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, Ankara ilinde 110 familyada 636 cinse ait 2353 damarlı bitki taksonu saptanmıştır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında Veri Yetersiz (DD) olarak belirtilen Astragalus bozakmanii Podlech türü bu çalışma sırasında yeniden tespit edilmiş ve IUCN kategorisi olarak Kritik Tehlikede (CR) kategorisi önerilmiştir. Sonuç olarak, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına önemli ölçüde katkı sağlanmıştır. 


Tam Metin:

PDF (57-114)