Karatepe (Karabük-Türkiye) ve çevresinin liken florası

BAHAR KAPTANER İĞCİ, ZEKİ AYTAÇ

Özet


Bu çalışmada, Karabük iline bağlı Karatepe ve çevresinden 2011-2012 yılları arasında toplam 42 lokaliteden 264 liken örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu 145 liken ve 2 likenikol mantar taksonu tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 80’i Karabük için yeni kayıttır. 


Tam Metin:

(1-22) PDF