Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB)’nde (İstanbul-Türkiye) bir günlük liken çalışması

Volker John, Mehmet CANDAN

Özet


Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB)’inde 61 likenleşmiş ve bir likenikol mantar tespit edilmiştir. Belirlenen bu türlerden Bacidina caligans ve Xanthoriicola physciae Türkiye, yirmisi ise İstanbul ili için yeni kayıttır. Yoğun yerleşimin içerisinde likenlerin nispeten yüksek sayıda bulunduğu bu gibi vahalar, gelecekte kentsel çevrenin hava kalitesinin izlenmesinde yararlı bir veri altyapısı niteliği taşımaktadır. 


Tam Metin:

(23-33) PDF