Pteris multifida Poir. (Pteridaceae): Türkiye için yeni bir eğrelti kaydı

Alper Ekizoğlu

Özet


Pteris multifida Poir. (Pteridaceae) türü Süleymaniye’den (İstanbul) toplanan örneğe dayalı olarak Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir. P. multifida Poir. ve P. cretica L. türleri birbirine morfolojik olarak çok benzer türlerdir. Bu çalışmada birbirine çok benzer olan bu iki türün farklılıkları karşılaştırmalı olarak ele alınarak P. multifida türünün Türkiye için doğallaşmış bir tür olduğu bildirilmektedir.

Tam Metin:

PDF (1-5)