Sülüklü Göl (Bolu-Adapazarı / Türkiye) çevresinin florası

Salih Sercan Kanoğlu, Necmi Aksoy, Ali Kaya

Özet


Bu çalışma, Sülüklü Göl çevresinin florasının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 2009-2010 yıllarında 579 damarlı bitki örneği toplanmıştır. 79 familyaya [Pteridophyta (4), Pinophytina (3), Magnoliophytina (72)] ve 230 cinse [Pteridophyta (4), Pinophytina (4), Magnoliophytina (222)] ait 406 takson tespit edilmiştir. Toplam 38 takson endemiktir ve endemizim oranı %9,36’dır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir; %26,6’sı Avrupa-Sibirya (108 takson), %8,37’si Akdeniz (34 takson), %4,93’ü İran-Turan (20 takson) ve %60,1’i çok bölgeli ve bilinmeyen (244 takson) dir.

Tam Metin:

PDF (20-42)