Cyperus glomeratus L. (Cyperaceae) türünün makro ve mikro morfolojisi ve Türkiye’deki dağılımı

Handan Şapcı, Cem Vural

Özet


Yeryüzünde yaklaşık 600 türe sahip olan, Cyperus cinsinin, Türkiye Florasında 11 türü bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında C. glomeratus türünün morfolojik, polen ve meyve özellikleri hakkında bilgiler vererek daha iyi tanımlanmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Cyperus glomeratus türünün genişletilmiş betimlemesi ve türe ait çizim ve fotoğraflar güncellenerek verilmiştir. Ayrıca türe ait yayılış bilgileri güncellenmiş ve türün tehlike kategorisi değerlendirilmiştir. Cyperus glomeratus türünün polen tanelerinin ve fındıksı meyvelerinin özellikleri ilk kez bu çalışmada belirlenmiştir. Cyperus glomeratus türünün polenleri subprolat şekilli, yüzey süslemesi ise mikro ekinat-perforattır. Türün fındıksı meyveleri ise obovoid, eliptik, enine kesitte üçgen şekilli, yüzey süslemeleri retikulat-tuberkulattır.

Tam Metin:

PDF (6-11)