Yerel asma genetik kaynakları ve önemi

Dilek Tekdal, Su Sarlar

Özet


Türkiye bağcılık bakımından uygun coğrafyaya sahip olup asma (Vitis vinifera spp.) gen merkezlerinin kesişme noktasında yer almaktadır. Bu özel durum ülkemizin çeşitli asma geni kaynaklarına sahip olmasını sağlamıştır. Geçmişten günümüze Anadolu’da bağcılığın yaygın olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda Anadolu’da değişen ihtiyaçlara bağlı olarak farklı tüketim alışkanlıklarının görülmesi, bazı asma zararlılarının ortaya çıkması, modern yetiştirme tekniklerinin uygulanmaya başlanması, ekolojik değişiklikler gibi nedenlerle yerel üzüm çeşitlerinin değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Sunulan bu derlemede yerel asma gen kaynaklarımız ve önemi ile ilgili çalışmalara değinilmektedir.


Tam Metin:

PDF (20-26)