Biarum rifatii (Araceae): Güneybatı Anadolu'dan yeni bir Yılanpancarı (Biarum Schott.) türü

Hasan Yıldırım, Yusuf Altıoğlu

Özet


Biarum rifatii (Araceae), Güneybatı Anadolu'da, Muğla ilinde, tespit edilmiş ve bilim dünyası için yeni bir tür olarak betimlenmiştir. Bu çalışmada taksonun betimi, yayılışı ve habitat özellikleri verilmiştir. Steril çiçeklere sahip olmaması yada nadiren tabanda 1-2 tane olması; sıpata tüpünün en fazla yarısına kadar ayrık oluşu ve iç yüzeyinin tamamen parlak koyu mor oluşu; çiçeklenme zamanının Haziran ayı oluşu ile karakterize bir türdür. Yakın akrabası bulunmamasına rağmen, B. pyrami ve B. auraniticum türleri ile bazı morfolojik benzerlikler gösterir. Buna karşın her iki türden de birçok morfolojik farklılıkları ile kolayca ayırt edilir.


Tam Metin:

PDF (12-19)