Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasına ait bazı türlerin polen morfolojileri üzerine bir çalışma

Yusuf Menemen, Fatma Uzel

Özet


Türkiye'de yetişen Ranunculaceae familyasından 5 cinse ait 9 türün polen morfolojisi ışık ve taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir; bunlar, Adonis aestivalis L., A. flammea Jacq., Consolida hellespontica (Boiss.) Chater., C. orientalis (J.Gay) Schrödinger, C. regalis Gray, Delphinium venulosum Boiss., Nigella arvensis L., Ranunculus argyreus Boiss. ve R. arvensis L. taksonlarıdır. Heteropolar olan R. argyreus dışındaki bütün türlerde polen izopolar simetriye sahiptir. R. arvensis poleninde apertür bulunmazken, R. argyreus poleni 3-kolpat ilâ 6-kolpat, diğer bütün türlerin polenleri ise 3-kolpattır. İncelenen taksonlarda polen şekilleri prolat, subprolat, prolat-sferoidal, perprolat ya da oblat-sferoidal olup, türler arasında ve tür içerisinde varyasyon gösterebilmektedir. Bütün türlerde ekzin seyrek dağılmış küçük dikenlerle (mikroekinat) ve seyrek veya yoğun mikroporlarla kaplıdır, ancak R. arvensis’te hem küçük dikenler hem de büyük dikenler bulunmaktadır.

Tam Metin:

PDF (11-19)