Türkiye'de doğal yayılış gösteren bazı soğan (Allium L. - Amaryllidaceae) türleri üzerine taksonomik notlar

Mehmet Fırat, İlker Genç

Özet


Allium L. (Soğan) cinsi Melanocrommyum (Webb et Berth.) Rouy altcinsi ülkemizde 34 taksonla temsil edilmektedir. Bu çalışmada bu altcins altında yer alan A. calocephalum Wendelbo, A. akaka S.G.Gmel., A. subakaka Razyfard & Zarre A. giganteum Regel ve Allium rhetoreanum Náb. türleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. İncelemeler sonucunda A. rhetoreanum, A. calocephalum ve A. subakaka türlerinin betimleri tekrar yazılmıştır. Ayrıca eldeki verilerden A. akaka ve A. giganteum türlerinin Türkiye’de doğal yayılış göstermediği anlaşılmıştır. Çalışmada türlerin ayrıca yayılış haritası ve fotoğrafları verilmiştir.


Tam Metin:

PDF (4-10)