Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde botanik üzerine belgeler (1797-1926)

Muhammed Köse, Ali Kandemir

Özet


Bu çalışmada, 1797-1926 yılları arasındaBaşbakanlık Osmanlı Arşivinde bazı botanik terimleri ile (bitki, botanik, nebatat) yapılan tarama sonunda ulaşılan belgelerin bir listesi verilmiş ve belgelerin hangi konuları içerdikleri özetlenmiştir. 


Tam Metin:

PDF (27-59)