Munzur Vadisi (Tunceli) ve yakın çevresinin geofit florası

Ebru Yüce Babacan, İsmail Eker

Özet


Bu çalışma, Tunceli İli Munzur Vadisi geofit florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis’in kareleme sistemine göre B7 karesindedir. Bu araştırmada, 2012–2013 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında 2 yıllık çalışma periyodu süresince 700 bitki örneği toplanmıştır. Ayrıca 2014 ve 2015 yılında da bazı eklemeler yapılmıştır. Tayin edilen bitkilerden 22 familyaya ait 48 cins, 112 tür, 20 alttür ve 9 varyete ile toplamda 113 takson tespit edilmiş olup, bunlardan 14 tanesi endemik ve 6 tanesi nadirdir. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda “DD (veri yetersiz)” kategorisinde gösterilen ve uzun yıllar hakkında veri bulunmayan Gagea chanae Grossh. bu çalışmayla tekrar keşfedilmiştir. Alanda tespit edilen taksonlardan 33 tanesi ise Tunceli İli için yeni kayıttır.


Tam Metin:

PDF (31-49)