Güzelyurt İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florası (Aksaray-Türkiye)

Hakan Öztürk, Seher Karaman Erkul

Özet


Bu araştırma, Güzelyurt (Aksaray) İlçe Merkezi çevresi, Sivrihisar Tepesi, Gaziemir Kasabası ve Ilısu Köyü arasında kalan bölgenin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 2013-2015 yılları arasında 844 bitki örneği toplanmıştır. 66 familya (Pteridophyta 2, Magnoliophyta 64) ve 265 cinse ait, 490 takson tespit edilmiştir. Pteridophyta 3, Magnoliophyta 487 takson ile temsil edilmektedir. Magnoliphyta’dan Pinophytina 3 takson, Magnoliophytina 484 takson içermektedir. Toplam 68 takson (% 13,87) Türkiye için endemiktir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları şöyledir: 125 takson (% 25,51) İran-Turan elementi, 26 takson (% 5,31) Avrupa-Sibirya elementi, 26 takson (% 5,31) Doğu Akdeniz elementi, 313 takson (% 63,87) ise çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyenlerdir.


Tam Metin:

PDF (17-45)