Resimli Türkiye Florası’na Katkılar 2: İç Anadolu’dan yeni bir sarıyıldız türü [Gagea goekyigitii (Liliaceae)]

Mehtap Tekşen, İsmail Eker

Özet


İç Anadolu’nun Karaman ilinden tespit edilen Gagea goekyigitii Eker & Tekşen yeni tür olarak tanımlanmıştır. Gagea Salisb. (Sarıyıldız) cinsinin Didymobulbos seksiyonu üyesi olan türün betimi, coğrafik dağılımı, habitat özellikleri ve yakın türler ile taksonomik ilişkileri verilmiştir.


Tam Metin:

PDF (22-30)