"Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)"nde Mükerrer Olan 171 Takson İçin Yeni Bilimsel Türkçe Adlar

Deniz Asal, Oğuzhan Yaşarkan

Özet


“Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)” kitabında, ülkemizde yetişen bitkilere eşsiz Türkçe adlar verilmiştir. Eser incelendiğinde, bazı Türkçe bitki adlarının iki ya da daha fazla taksona verildiği tespit edilmiş ve bu nedenle de bazı adların eşsiz olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmada 20 cins ve 151 tür ve tür altı kategorilere karşılık gelen 74 mükerrer Türkçe ad listelenmiştir. Bu taksonlara verilmiş olan mükerrer adlardan hangilerinin korunacağına karar verilirken halktan derlenen en çok atıf alan isimler öncelikli tutulmuştur. Boşa çıkarılan taksonlar için ise Türkçe Bitki Adları Yönergesi esas alınarak 79 yeni Türkçe ad belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF (1-7)