Resimli Türkiye Florası’na Katkılar 3: Alkanna strigosa Boiss. & Hohen. (Boraginaceae) türünün Türkiye’de varlığı üzerine

Hasan Yıldırım, Yusuf Altıoğlu, Mehmet Maruf Balos

Özet


Alkanna strigosa Boiss. & Hohen. Türkiye için yeni bir takson kaydı olarak bildirilmiştir. Makalede türün betimi ve dağılımı verilmiştir. Yakın akraba türü olan Alkanna tinctoria (L.) Tausch ile karşılaştırılmıştır. 


Tam Metin:

PDF (1-6)