Resimli Türkiye Florası’na Katkılar 4: Türkiye’deki Pulotu [Corispermum L. (Amaranthaceae)] cinsi ve Türkiye Florası için Corispermum nitidum Kit. ex Schult. türünün teyidi

Mustafa Keskin, Neriman Özhatay, Engin Özhatay, Mine Koçyiğit Avcı

Özet


Bu çalışmada, Türkiye’deki Corispermum türlerine ait yeni bir tür teşhis anahtarı, tür betimleri ve türlere ilişkin bazı notlara yer verilmiştir. Türkiye’den kaydı teyide muhtaç Corispermum nitidum Kit. ex Schult. (Amaranthaceae) türünün varlığı kesinleşmiştir. 


Tam Metin:

PDF (7-13)